Diamanten jubileum KBO Velden

Categorie: Actueel
Geschreven: 04 oktober 2016

Heel leuk diamanten jubileum van de KBO Velden.

‘Een heel leuke middag’ Deze opmerking krijgt het bestuur van de KBO Velden na afloop van de jubileummiddag veelal te horen van de 180 aanwezige leden in de BMV ‘De Vilgaard’.

De opzet van het bestuur is steeds geweest om van het diamanten jubileum geen uitgebreid feest, maar een bescheiden leuke middag voor de leden te maken.

Uit de vele positieve reacties van de leden kunnen we zeker afleiden dat de feestcommissie (Annie, Nardje, Marie-José en Bep daar ruimschoots in zijn geslaagd.

Als op zaterdagmiddag 1 oktober 2016 de mensen de feestelijk ingerichte zaal van het BMV betreden is er al gauw een plezierige onderlinge sfeer te proeven.

Begonnen wordt met koffie en vlaai en een onderling gezellig praatje.

Onze voorzitter Ine Jacobs opent met een kort welkomstwoord deze jubileummiddag.

Met de opmerking: ‘Is het niet passend dat het vandaag Internationale Senioren dag is?’ begint Ine haar toespraak. Bijzondere woorden van welkom worden gericht aan Mevrouw Mooren ( 30 jaar beschermvrouw) Bêr Geelen en Piet Vosbeek (ere voorzitters).

Verder geeft ze aan dat ze niet in wil ingaan op het ontstaan van de KBO en de activiteiten die de vereniging voor de senioren/ouderen van Velden allemaal doet. Een en ander heeft duidelijk in de Nieuwsbrief en het weekblad ‘1Venlo’ gestaan. Wel tipt ze even aan dat de KBO Velden dankzij actieve ledenwerving (Frans) behoorlijk is gegroeid en nog blijft groeien.

Tenslotte bedankt zij alle besturen en de vele vrijwilligers in het verleden -onder andere de oprichters- en van nu, die van de KBO afdeling Velden een bloeiende vereniging hebben gemaakt die het nu is.

 

Daarna kondigt Jos Keijsers van de groep 60+ uit Horst de senioren toneelgroep 60+ uit Horst aan voor het eerste optreden ’Laat de liefde op de boerderij’.

Dit stuk speelt zich af in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Leuk om te zien dat de nieuwe knecht toch wel heel veel aandacht krijgt van de drie dames.

Even pauze en gezellig onder het genot van een glaasje en een hapje komt ‘Onkel Theodor’ de zaal vermaken. Theo uit het buurtschap Offenbeek brengt Duitse en Limburgerse volksliedjes en Schlagers ten gehore. De meeste van zijn liedjes zijn herkenbaar en kunnen worden meegezongen. De mensen in de zaal doen ook goed mee als Theodor nu en dan ‘schunkel ‘liedjes speelt of zingt.

Dan begint het 2e optreden van de toneelgroep uit Horst met ‘Efkes bejproate’ Op een terras in centrum – zeg maar- van Horst treffen zich mensen en drinken daar gezellig een drankje. Na voldoende borreltjes wordt de sfeer er alleen maar gezelliger op.

Na dit mooie optreden met veel vermaak voor de mensen uit de zaal verzorgt ‘Onkel Theodor’ weer 3 kwartiertjes zang en muziek.

De tijd vliegt en voordat we het weten zit de leuke middag er al weer op.

Op het einde van deze middag dankt voorzitter Ine de Toneelgroep 60+ uit Horst en ‘Onkel Theodoor’ voor hun optreden.

Verder dankt zij iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Extra dank richt ze aan allen die op welke wijze dan ook zaakjes regelen voor onze vereniging.

Na deze gezellige middag keert iedereen weer huiswaarts en een en ander betekent dit ook het einde van ons 60-jarig jubileum dat we gezellig samen met onze leden mochten vieren.

 

GvR

 

Zoeken