Velden Samen Schoon

Categorie: Actueel
Geschreven: 17 oktober 2016

Bedrag ‘Velden Samen Schoon”voor KBO

De gemeente Venlo stelt elk dorp binnen de gemeente €1,- per inwoner beschikbaar als de inwoners zelf hun dorp schoonhouden. Velden doet hier ook aan mee. Zelfs een 2-tal leden van de KBO gaat elke dinsdag op stap om zwerfafval op te ruimen.

De KBO Velden heeft enige tijd geleden een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een bedrag uit het project ‘Velden Samen Schoon 2016’

Deze en nog drie andere aanvragen zijn door een commissie beoordeeld.

Op zaterdag 15 oktober 2016 zijn na afloop van een algemene schoonmaakronde door het dorp de diverse goedgekeurde bedragen kenbaar gemaakt.

De KBO Velden ontvangt een bedrag van €1.000,- Dit bedrag is goedgekeurd voor: “Het opstellen en uitvoeren van een plan om informatie en voorlichting aan de doelgroep KBO Velden te geven over hoe ze lichamelijk en geestelijk fit kunnen blijven.”

 

 

Op de foto leest Ger van Rensch de goedkeuring voor.

 

Volledigheidshalve nog het volgende: De aanvraag heeft direct te maken met het 100 jarig bestaan dat IVO in 2017 viert. Een commissie binnen IVO heeft ons bestuur namelijk gevraagd om een middag te houden speciaal voor de senioren/ouderen in Velden. Deze middag wordt gehouden op dinsdag 27 juni 2017. Een en ander dient nog verder te worden uitgewerkt. Het plan is om te beginnen met een informatief programma over het zo lang mogelijk fit blijven van senioren/ouderen. Na de pauze volgt een leuk ontspanningsprogramma.

Het bedrag is alleen bedoeld voor het programma voor de pauze.

 

GvR

 

Zoeken