Karel Dirkx 80 jaar koorzanger

Categorie: Actueel
Geschreven: 14 november 2019

Ons lid Karel Dirkx 80 jaar koorzanger

Wanneer een van onze leden voor een activiteit –ook al is dat bij een andere vereniging - wordt gehuldigd-  besteden wij daar in onze nieuwsbrief en op onze website kort aandacht aan. Wat dit betreft is zeker heel bijzonder te noemen dat Karel Dirkx 80 jaar koorzanger is bij het Andreaskoor in Velden. Karel (89) begint als 9 jarig kind  bij het jongenskoor en is sindsdien niet meer opgehouden.

Op zondag 9 november 2019 na de H.Mis van 10.30 uur heeft pastoor Müller namens het Bisdom Roermond en de H. Andreas parochie veel waardering uitgesproken voor al die jaren die Karel voor onze parochie als koorzanger actief is geweest.  Als blijk van waardering ontvangt hij een oorkonde van het bisdom en een 2-tal beeldjes van het  parochie bestuur. Ook zijn vrouw Gerda wordt in de waardering niet vergeten. Een mooie bos bloemen voor Gerda is dan ook zeker op zijn plaats. Uiteindelijk heeft zij Karel altijd gesteund en hem de mogelijkheid gegeven om deze mijlpaal te bereiken.

Vervolgens kunnen de aanwezige parochianen in de kerk Karel en Gerda persoonlijk feliciteren.

De leden van het koor hebben s’ middags in een onderlinge bijeenkomst Karel en Gerda in het zonnetje gezet.

Mede namens bestuur en leden van de KBO Velden wil ik Karel en Gerda van harte feliciteren met deze heel bijzondere mijlpaal.

 

Ger van Rensch

 

Zoeken