Toneelclub 60+ uit Horst

Categorie: Actueel
Geschreven: 28 november 2019

Voorstellingen toneelclub 60+ uit Horst bevallen goed.

Ook dit jaar is in het activiteiten programma van de KBO Velden een toneelmiddag opgenomen.

Het vorige jaar heeft de KBO Velden  de toneelclub 60+ uit Horst al vastgelegd.

Deze toneelvoorstellingen bevallen onze leden prima en op dinsdag 19 april 2019 is het weer zover dat de groep vrijwilligers uit Horst naar Velden komt.

Totaal zijn er zo’n 120 KBO leden naar de grote zaal van de  Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’ gekomen om te genieten van de voorstellingen die worden opgevoerd.

 

 

 

 

 

Na een openingswoord door onze plaatsvervangend voorzitter Kees van Overveld en het kenbaar maken van het globale verloop van deze middag door Jos Keijsers van de toneelclub 60+ uit Horst wordt de eerste voorstelling ‘Ozze Gerrit oet Amerika’  opgevoerd.  

Na de pauze 2 kortere voorstellingen  ‘De Endekoel’ en de ‘Betautyfarm’

 

 

Een mooi uitgebreid verslag van deze 3 voorstellingen is door Hay Lucassen in Nieuwsbrief 128 –die u elders op deze website kunt vinden- weergegeven.

Meerdere foto’s treft u aan op de fotopagina van deze wedsite.

 

Al met al een mooie ontspannen middag voor onze leden die met een heel tevreden gevoel  weer zich naar huis begeven.

 

Ger van Rensch.

Zoeken