Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Velden 2020

Categorie: Actueel
Geschreven: 05 januari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Velden heel gezellig

Een van de activiteiten die de KBO Velden organiseert is de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de eigen leden. Op donderdag 2 januari 2020 wordt deze activiteit in de Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’  gehouden. Veel is er eigenlijk niet te organiseren. Als de stoelen en tafels zijn geplaatst en de tafels wat zijn opgefleurd wijst de rest zich vanzelf. De mensen die binnenkomen, wensen elkaar het beste – maar vooral een goede gezondheid – voor het nieuwe jaar 2020.

Als rond 14.15 uur zo’n 51 personen aan de tafels hebben plaatsgenomen en voorzien zijn koffie/thee en een wafel komen de gesprekken al heel gauw op gang. Tussentijds komt plaatsvervangend voorzitter Kees van Overveld aan het woord. Hij wenst de afwezige voorzitter  Ine Jacobs- zij wordt vrijdag 3 januari opnieuw geopereerd- een  spoedig herstel toe. In zijn toespraak ( helaas is hij een beetje verkouden) laat hij de vele gehouden activiteiten van het afgelopen jaar  de revue passeren. Woorden van waardering spreekt hij uit naar de vele vrijwilligers die deze activiteiten organiseren, maar ook de vrijwilligers die-  op welke wijze dan ook- zich inzetten voor andere zaken binnen onze vereniging worden niet vergeten.

Verder gaat hij uitgebreid in op activiteiten voor dit nieuwe jaar. Tenslotte wenst hij iedereen een goed en gezond 2020 toe.

Daarna vindt tot na 17.00 uur een gezellig samenzijn plaats. Een drankje, een praatje met de een of de ander maakt het alleen maar gezelliger. Zodoende vliegt de middag om en gaan onze leden met een ontspannen en een gezellig gevoel naar huis.

In Nieuwsbrief 129  die binnenkort op deze website wordt geplaatst gaat Hay Lucassen nog iets uitgebreider in op deze activiteit. Op de foto pagina op deze website treft u verder enkele andere foto’s aan.

 

Ger van Rensch

Zoeken